"עיר הקודש ירושלים וסביבותיה מצבה ומעמדה ‭...‬ דבר לא ‭."נעדר‬ שער פנימי מתוך "נתיבות ציון וירושלים"