מאה ועשרים שנה למדריך ירושלים הראשון (1996-1876)

אלי שילר מאה ועשרים שנים חלפו מאז שחוקר ארץ ישראל הנודע א . מ . לונץ חיבר את המדריך הראשון לירושלים , שנכתב בעברית ועסק בה מנקודת ראות יהודית . היה זה כנראה גם מורה הדרך הראשון בשפה העברית בכלל . הספר , שכונה "נתיבות ציון וירושלים" הוא גם עבודת ביכורים של לונץ , שראתה אור בהיותו בן 21 שנה . התקופה שבה ראה המדריך אור , ( 1876 ) היתה תקופת התעוררות ושגשוג בחקר ירושלים . פעלו בה גדולי החוקרים ; וורן ווילסון , דה ווגה וקונרד שיק , שלונץ אף נסתייע בהם בעבודתו . זוהי גם התקופה שבה ירושלים ( וארץ ישראל בכללה ) עוררה עניין חסר תקדים בארצות המערב . באותה שנה בה פרסם לונץ את ספרו , הופיעה גם המהדורה הראשונה של מדריך ה"בדקר" הנודע , שהוקדש לא ^ ישראל . ( 1876 ) הפעילות האינטנסיבית בחקר ירושלים על ידי מלומדים מבני אומות העולם מחד גיסא , והשממון ששרר בשטח זה בספרות העברית מאידך גיסא , היו בין הסיבות שהמריצו את לונץ לחבר את המדריך לירושלים בעברית . הוא כותב : " אין אחד ... אשר יתאר את ... תכונת ארצנו ועיר קודשנו כיאות . כלימה כיסתה את פני בראותי כי סופרי העמים יפזרו כסף כאפר להדפיס כל שנה הרבה ספרי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל