נספח 2: הנאואר וקרן המחקר הבריטית

הקשר הראשון של הנאואר עם קרן המחקר הבריטית היה בשנת . 1867 כנער בן 17 הוא השתתף בחפירות של צ'רלס וורן בירושלים , כאחראי על הציוד . הוא אף נזכר בדיווחים של וורן בשם אדוארד הנאואר . הנאואר השתתף בעבודת המשלחת בעבר הירדן המזרחי , ביולי אוגוסט 1867 כמתורגמן וכעוזר לצלם הנרי פיליפס , והוא אף נראה בבירור בכמה מהתצלומים של פיליפס בעראק אל אמיר ( ר' עמ' . ( 92 באותם ימים הנאואר רכש מיומנות בנושא הצילום כעוזרו של פיליפס , והפך ברבות הימים לצלם נלהב בזכות עצמו . בעיקר הרבה לצלם אתרים ומקומות בירושלים וסביבתה . בסוף המאה ה 19 רכשה עבורו קרן המחקר מצלמה , ורבות מהתמונות שלו נשלחו למשרדי הקרן ביחד עם הדו"חות שהעביר . ביניהם מופיעים תצלומים של עתיקות שנחשפו באזור הקבר הקדוש והמוריסטאן , קטעים מאמת המים לירושלים וכן דמויות שונות של תושבים מקומיים 1 יהודים , מוסלמים , נוצרים , בדווים וצוענים . רבות מתמונותיו מופיעות בספרו "סיורים בירושלים" ( אנגלית , ( שפורסם לראשונה ב 0 ו , 19 וראה אור במהדורות נוספות . בארכיון קרן המחקר הבריטית , שמור חומר רב הנוגע להנאואר , הכולל מכתבים , דו"חות , איורים וכתובות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל