הבית בירושלים שבו התגורר הנאואר עד לפטירתו ‭.(1938)‬ נמצא כיום ברחוב ישעיהו ‭.5‬ צילום מ־925ו