חורבות "האכסניה עבור ה־144 ‭,"ףאל‬ במקום שנמצאים כיום הסופרמרקט ומלון פלזה