הבישוף האנגליקני ש. אלכסנדר מגיע לירושלים בשנת 1842