הנאואר בהיותו בן ‭,17‬ כפי שצולם בעראק אל אמיר שבעבר הירדן, בידי צלם קרן המחקר הבריטית