זכרונות נעורים מיפו ומירושלים (פרקים מיומנו של חוקר ארץ־ישראל האב ג'.א. הנאואר 1938-1850)

יואלית מגרון ג'יימס אדוארד הנאואר , ( 1938-1850 ) היה אהד מחוקרי ארץ ישראל המובהקים ביותר במאה הקודמת , ומראשוני אנשי ידיעת pxn הבולטים שנולדו בארץ . אף שלא היה איש אקדמיה במובן המקובל , הוא חיבר עשרות מאמרים ומספר ספרים , שהיו מאד פופולריים בזמנם , בעיקר על ירושלים ועל הפולקלור של ארץ ישראל . יומנו רב העניין נתגלה ותורגם לאחרונה , ואנו מביאים ממנו פרקים נבחרים . הנאואר נולד לאב מומר והשתייך בעצמו לקהילה האנגליקנית של יהודים מומרים בירושלים , שכינו עצמם נוצרים עבריים . ( Hebrew Christians ) החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים , n , ( US ) London Jew's Sotiety הקימה תחנת מסיון בירושלים במטרה לנצר יהודים ולייסד בירושלים קהילת מומרים , בקוותם שקהילה זו תשמש גרעין לשיבת היהודים לארצם ולהתנצרותם . בשנים 1914-1839 נטבלו לנצרות בתחנת המסיון בירושלים 432 יהודים . רבים מהם עזבו את ירושלים ובעיר נותרה רק 1 קהילה קטנה בת כעשרים וחמש משפחות . ג'יימס אדוארד הנאואר , בן הדור השני בקהילה , היה בנם הבכור של סוזנה וכריסטיאן וילהלם הנאואר . האב נולד בפלהיים שבמדינת בווריה כיהודי , למד בבחרותו בי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל