נמל יפו והמצודה במבט מצפון; ציור מאת דה ברוין ‭679)‬ו)