נמל יפו בחורבנו בציורו של בריידנבך ‭;(1483)‬ ברקע שני המגדלים ששרדו מהחומה הצלבנית