חידוש הישוב ביפו במאה ה־17

נתן שור התשתית לחידוש הישוב ביפו הונחה במאה ה , 16 אך עיקר שיקומה חל במאה ה . 17 זוהי , אפוא , תקופה נכבדה מאד בתולדותיה , כי אותה עיר שנתחדשה במאה ה 17 ממשיכה להתקיים עד ימינו . יש להצטער על כך , שדווקא בפרק זמן זה אנו חסרים את המקורות , שסייעו לנו כה רבות בהכרת המאה הקודמת , והם : פנקסי המסים העות'מאניים . האחרון בסדרת פנקסי המסים הוא מהשנים 597-1596 ו ( שאז נמנו 15 בתי אב ביפו . ( תהליך שקיעתה של תורכיה החל כבר שנים לפני כן , וניתן לראות את ראשית צמיחתה של יפו על רקע התנוונותה של האימפריה העות'מאנית . לסיפור תולדותיה של העיר במאה ה 17 עומדים לרשותנו תאורי עולי הרגל הנוצרים ( בעיקר הקתולים . ( תנועת הקונטר רפורמציה באירופה , הביאה לחיזוק הרגש הדתי , ביחוד במחנה הקתולי , ובעקבותיו גאה גל עליה לרגל לארץ הקודש . הנוסעים שביקרו בארץ רצו לספר את חוויותיהם ולהעלות את דבריהם על הכתב , שכן ההתעניינות באירופה על הנעשה בארץ היתה רבה . לרשותנו עומדים בתקופה זו תאורי מסע רבים ואמינים יותר מאשר בכל תקופה אחרת לפניה . 1 בראשית המאה , מתוארת עדיין יפו כמקום חרב ועזוב . ליתגו אומר , 1612-ב כי אי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל