אתרים שבהם נמצאו שרידים לייצור סוכר דו עמק החולה ‭.2‬ יסוד המעלה ‭.3‬ כנרת ‭.4‬ בית זרע ‭.5‬ מנחמיה ‭.6‬ בית שאן ‭.7‬ שדי תרומות ‭.8‬ יריחו ‭.9‬ צוער ‭.10‬ מנות ‭.11‬ עתלית ‭.12‬ תל קסילה