אתרים לייצור סוכר באזור עכו לפי המקורות הכתובים ‭.1‬ נחל כזיב ‭.2‬ מנות ‭(Manueth)‬ ‭De Phergia .3‬ (כיום מושב בן־עמי) ‭Casali Lanahia .4‬ (כיום עברון) ‭.5‬ עכו ‭.6‬ כבול