בציר ענבים. מתוך כתב יד לטיני מהמאה ה־‭,14‬ שתורגם מחיבור רפואי המיוחס לאבן בוטלאן (המאה ה־וו)