טחנות קמח בארץ־ישראל בימי־הביניים ו. בניאס ‭.2‬ נחל בזיב ‭.3‬ עכו ‭.4‬ דעוך (ליד נחל נעמן) ‭.5‬ כורדאני ‭.6‬ חיפה ‭.7‬ נחל הירקון ‭.8‬ גרש ‭.9‬ עמאן ‭.10‬ קרנטל ‭.11‬ השילוח (ירושלים) ‭.12‬ ירושלים ‭.13‬ ארטס (ליד בית לחם) ‭.14‬ חברון