תאור עבודת האדמה לשלביה. מתוך חיבור פסידו־גאלינוס הנקרא "כתאב ‭,"אלתריאק‬ משנת 99 ו ו