למעלה: קבר האר"י הקדוש, בבית הקברות העתיק בצפת והר מירון ברקע