מוט עשוי ברונזה מהתקופה הביזאנטית, ששימש למדידת החלקות החקלאיות. נמצא במנזר בשלומי