חדר האוכל במנזר מרטיריוס, שהצטיין בממדיו המרשימים ובעיטוריו