נזירים ומנזרים בארץ־ישראל בתקופה הביזאנטית

וסיליוס צפיריס עד , 1967 עיקר ידיעותינו על המנזרים וחיי הנזירים בארץ ישראל בראשית הנצרות , הגיעו לידינו בעיקר ממקורות כנסייתיים . ההיסטוריונים הקדומים מתארים את הנזירים הראשונים ומעלים על נס את תכונותיהם הנעלות , את דרגת קדושתם והרוחניות שאליה ביקשו נזירים מסוימים להגיע על ידי היטהרות רוחנית והתבודדות במדבר . ממקורות אלו אנו למדים לא אחת ובין השיטין , על ההיבטים הגשמיים של עולם הנזירות , החיים הפנימיים , ארגון המנזר , המלאכות השונות שבהן עסקו הנזירים , ופת לחמם היומית . מכל מקום , כוונתו המוצהרת של הביוגרף לא היתה לתאר את חיי היומיום הגשמיים של הנזירים , אלא "להציג בפני הקורא את ההישגים הנעלים של האבות , "המקודשים כעדות אחד ההיסטוריונים . המקורות הכנסייתיים דנים בנושא באופן כללי , מבלי לפרט את קורותיו של נזיר זה או אחר , ואין בהם התייחסות למסגרת הארגונית או לצורת המבנים הקשורים לנזירות הקדומה . בשנים האחרונות עומד לרשותנו מקור נוסף : המחקרים הארכיאולוגיים המאפשרים לנו להתחקות אחר התרבות החומרית של הנזירים . בניגוד למקורות הספרותיים , המתארים את חיי הרוח וההגות של הנזירים הקדומים , ומאב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל