יפו בשנות השלושים בצילום של קרל לוץ (ר' עמ' ‭(205-172‬