רחי המלך גיורג' פינת קק"ל בשנות העשרים (לימים בנייני המוסדות הלאומיים)