שבע מונוגרפיות בנושא ארץ־ישראל

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 113- 112 שנה שבע עשרה ינואר / 1996 שבט תשנ"ו המשתתפים בחוברת זו : ד"ר גבריאל ברקאי החוג לארכיאולוגיה , אוניברסיטת תל אביב פרופ' וסיליוס צפיריס רשות העתיקות , ירושלים רמי יזרעאל חוקר ארץ ישראל , ירושלים זהר עמר החוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת בר אילן נתן שור חוקר ארץ ישראל , תל אביב ד"ר יואלית מגרון האוניברסיטה העברית , ירושלים ד"ר שמעון גיבסון רשות העתיקות , רושלים דב גנחובסקי " ידיעות , "אחרונות ירושלים ד"ר גדעון ביגר החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת תל אביב אלי שילר הוצאת ספרים אריאל  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל