העלאת המים להשקיית גינות אשקלון (כיום פארק אשקלון‭,(‬ תצלום משנות העשרים. זוג שוורים מושך נאד מים מהבאר ב"מישור משופע" - שיטת השקייה שהיתה אופיינית למקום