קשרי הגומלין בין עבודה בשכר לעבודה במשפחה

חיה שטייר * קשרי הגומלין בין עבודה בשכר לעבודה במשפחה מאז שנות השבעים עולה בהתמדה מספרן של הנשים המשתתפות בשוק העבודה בכל המדינות המתועשות , וברבות מהן הוא מתקרב כיום למחצית מכלל כוח העבודה Cohen ) . <& Bianchi , 1999 ; Crompton , 1997 ; Spain & Bianchi , 1996 נוסף על הגידול במספר הנשים המצטרפות לכוח העבודה , חל שינוי משמעותי בהרכבו של כוח העבודה הנשי , הן מבחינת הרכב הגילים והן מבחינת הסטטוס המשפחתי של הנשים העובדות . בעבר הלא רחוק הנשים שיצאו לעבוד מחוץ לבית היו צעירות , רווקות ברובן , או נשים מבוגרות שילדיהן כבר גדלו . אך בשלושת העשורים האחרונים , עיקר הגידול בכוח העבודה הנשי נובע מגידול במספרן של נשים נשואות ואימהות לילדים שיוצאות לעבודה , וכיום , קבוצת האימהות מהווה את מרבית כוח העבודה הנשי Crompton , 1997 ; Kraus , 2002 ; Spain ) . (& Bianchi , 1996 השינויים בפעילותן הכלכלית של נשים לוו בשינויים מקבילים בתחומי חיים אחרים : חלה עלייה דרמטית בהשכלת הנשים ( ברוב המדינות המתועשות היא שווה כיום לזו של הגברים ואף עולה עליה , ( חלו שינויים בדפוסי הכניסה לתפקידי משפחה והורות , במיוחד דחי...  אל הספר
רמות