תקצירים של המאמרים הלועזיים

סידורי תפילה מנוקדים מספרד וממרחב תרבותה בעיות המחקר שבכתבי היד מהתקופה הנוצרית עמוס דודי כתבי היד של סידורים ומחזורים בעלי קולופון מהתקופה שלפני הגירוש מעטים הם מאוד . לפיכך אין בידי חוקרי הפלאוגרפיה והליטורגיה די נקודות אחיזה להכרעה בשאלת מקום כתיבתם של כתבי יד חסרי קולופון ולהשוואת ענייני מנהג ונוסח בסידורי התפילה של קהילות היהודים בספרך ובמרחב תרבותה . עובדה זו מכבידה על חוקרי הלשון בסרטוט קווי תיחום ( איזוגלוסות ) של תופעות לשון בעברית של היהודים בחבלי ספרד ובשכנותיה במאות הי"ג -הט"ו . פתרון חלקי של הבעיה בא מזיהוי מחזורי מנהג קטלוניה לימים נוראים על יסוד השוואה של קרובות ליום כיפור אל הקרובות בדפוסים הקדומים של מחזורים לפי מנהגי ספרד , פרובנס וצפון אפריקה . דרך זו לפתרון הבעיה אינה אפשרית בחקר המחזורים לשלוש רגלים ולשבתות מיוחדות . הסיבה לכך היא בעובדה שבתקופה שלאחר גירוש ספרד ניכרת בדפוסים התגבשותו של מחזור ספרדי אחד , שבו אין מופיעים הבדלי מנהג בין קהילות ה'ספרדים' בארצות הפזורה . לכן עד להשלמת המחקר בתחומי הליטורגיה והנוסח של סידורי תפילה ומחזורים מספרד וממרחב תרבותה אין לו לח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן