עוד יוסף חי - תיקון ערב ראש חודש

יוסף ריבלין 1 א . תיקוני ערב ראש חודש ערב ראש חודש הוא יום שריכז סביבו הילה , קדושה ורזים . מאז המאה הט"ז יצקו לתוכו מאפיינים של יום תפילה , יום כפרה , חשבון נפש ותענית לטובת הכלל והפרט . תוכן חדש זה הוזרם בהשפעת מקובלי צפת . אף שהמקורות הרבים אינם אחידים בסגנונם לעניין מטרת התיקון , שחלקם מדגיש את צרת הכלל וחלקם את צרת הפרט - אפשר לומר שלמעשה הכל עניין אחד , כפי שאכן מצוי במקורות מספר . דבריו של רבי שלמה אלקבץ נחשבים כעדות הראשונה לתענית ולסיבתה , וכך כתב בצפת בשנת ה' רפ"ט : ( 1529 ) "ועכשיו חרב בית קדשנו ותפארתנו , יש אנשי מעשה שמתעני' ערב ר"ח במקו' שעיר , עד ישקיף וירא ה' משמים ויבנה במהרה . "בימינו מכיוון שבית המקדש חרב ואין עתה שעיר לכפר , כפי שנאמר במוסף ראש חודש , לכן מתענים . כאן נרקם אפוא לראשונה הקשר שבין התפילה והתענית לבין השעיר של ראש חודש . מהו אותו שעיר ועל מה הוא בא לכפר ? במשנה שנינו ששעיר של ראש חודש מכפר , ונאמר על כך בגמרא י "דאמר ר"ל t מ , 7 נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו 'שעיר 3 ? "לה אמר הקב"ה : שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את . "הירח גם בספר היכל הקדש ה"חיקון" כאן בא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן