על "תפילה זכה"

מרדכי מאיר א . פתיחה " תפילה זכה" נאמרת בקרב רבים מבני אשכנז בליל יום כיפור . את תפוצתה הרבה יש לזקוף לזכות הרב אברהם דאנציג שהביאה בספרו חיי אדם ' . תפילה זו זכתה למעמד מיוחד , הנובע לא רק מהשעה המיוחדת של אמירתה , אלא גם , ואולי בעיקר , מתוכנה . היטיב להגדיר זאת הרב יוסף דב סולובייצ'יק שכתב עליה : "התפילה הנהדרת והמרגשת ... היא מוסיפה הרבה לעצם תחושת קדושתו של יום הכיפורים . 'תפלה זכה' 2 מבטאת את התוקף של היום הקדוש ואת . "השקפתו למרות חשיבותה של תפילה זו , נ טרם זכתה לדיון מחקרי מקיף . ב . גלגוליו השונים של הסימן בספר חיי אדם המביא את "תפילה זכה" " תפילה זכה" התפשטה בציבור בעקבות הבאתה על ידי הרב אברהם דאנציג ( תק"ח-4 תקפ"א ) בספרו חיי אדם . הקטע הכולל את "תפילה זכה" הוא מהקטעים שחלו בהם תודתי נתונה לד"ר א' ארנד , לרב מ' , 'ברקוביץ לד"ר ר' קליינמן , לד"ר מ' רפלד ולרב פרופ' ד' שפרבר שעברו על טיוטות שונות של מאמר זה . הרב דאנציג מעיד שמצא את התפילה במקורות קדמונים ( חיי אדם , ווילנא , תקע"ט , כלל קמד סימן כ . ( שאלת המקור המדויק שממנו שאב הרב דאנציג את התפילה קובעת ברכה לעצמה . אין מט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן