נשים יהודיות שחיברו תפילות לכלל ישראל - עיון היסטורי

יעל לוין עניינו של עיון זה הוא בסקירת המקורות הידועים בתולדות עמנו העוסקים בנשים שחיברו תפילות בעלות תוכן ואופי כלליים , שנועדו להיאמר על ידי נשים וגברים כאחד , ולא בנשים שחיברו תפילות פרטיות ואישיות לצורך אירועים ספציפיים שהיו מיועדות להיאמר על ידי נשים בלבד , כגון תחינות ביידיש שחוברו בידי נשים ' . כבר במקרא נודעו נשים כמתפללות ובמחברות תפילה ושירה , הן פרטית והן לאומית . אף בספרות החיצונית והתלמודית מצויות תפילות ושירות פרטיות ולאומיות שיוחסו לנשים . במקרא , וכן בספרות המאוחרת יותר , מרובות התפילות הפרטיות לעומת 2 התפילות בעלות האופי הלאומי . מבין תפילות הנשים בתנ"ך ניתן למנות את שירת דבורה כשירה לאומית , ובספרות החיצונית נמצאת תפילת ההודיה של יהודית בקטגוריה זו . כפי שניווכח , העדויות שהשתמרו בידינו לגבי נשים שחיברו פיוטים ותפילות כלליים מצומצמות ביותר במספרן , אם כי אפשר שנודעו במהלך הדורות דוגמאות נוספות כאלה אשר לא הגיעו לידינו . נציע בזאת הן את העדויות הוודאיות והן את המסופקות , לפי סדרן הכרונולוגי . הקינה לתשעה באב "בת ציון שמעתי ממררת , "אמריה שמקורה במנהג ספרד , חוברה , לדעת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן