‭.12‬ ארון הקודש, פרידלאד מרקאיסקי, צפון מערב פולין, המאה הי"ח