תמונה ‭.10‬ ארון הקודש, ויז'וני, צפון מזרח ליטא, מחצית שנייה של המאה הי"ח