‭.7‬ ציור על תקרת בית הכנסת של חודורוב, גליציה, אמצע המאה הט"ז