‭.3‬ ארון הקודש, מנטובה, איטליה (היום בישיבת ‭,'פוניבז‬ בני ברק‭1635 ,(‬