‭.1‬ ארון הקודש, אולקניקי, ליטא, מחצית שנייה של המאה הי"ח