מוטיב שלושת הכתרים בארונות הקודש של מזרח אירופה

ברכה יניב אחת התופעות המעניינות בחקר אמנות בתי הכנסת היא התפתחותו של מוטיב חדש , והקשר בינו לבין המוטיבים האחרים . ניתוחה של התפתחות זו מלמד על מערכת מורכבת של מוטיבים ודימויים המשתנה ומתפתחת בהתאם לנסיבות ההיסטוריות , החברתיות והרוחניות . מוטיב מעניין לצורך ניתוח קשרים אלה הוא מוטיב שלושת הכתרים , המופיע בארונות הקודש של מזרח אירופה במאה הי"ח , והופך למוטיב דומיננטי בעיצוב תשמישי הקדושה , לא רק במזרח אירופה אלא גם במרכזה ובמערבה . מוטיב שלושת הכתרים הופיע על ארונות קודש ברוב חלקי ממלכת פולין-ליטא שלפני החלוקה בשנת . 1772 הוא הופיע הן בבתי הכנסת הקטנים מעץ , והן בבתי הכנסת הגדולים הבנויים מלבנים ' . מחקר זה , כמו כל המחקרים שנעשו לאחר מלחמת העולם השנייה , מבוסס בעיקרו על צילומים שנעשו בשלושת העשורים הראשונים של המאה . 'הכ רשימת הארכיונים של צילומים אלה - ראה בספריהם של פייחוטקה המובאים להלן . מקצת מבתי הכנסת המוזכרים חרבו במלחמת העולם הראשונה , ורובם במלחמת העולם השנייה . עיקר הדיון והחומר התיעודי בנושא בתי הכנסת במזרח אירופה מרוכז בשלושת ספריהם של זוג הארכיטקטים מריה וקזימירז' פייחוטק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן