השתלשלות מנהגי קריאת התורה בפרשות התוכחה

חיים טלבי פרשות התוכחה הן הקללות שאמר משה רבינו בדרך מוסר ואזהרה לבני ישראל . קללות אלה נשנו פעמיים בתורה , בפרשת בחוקות' ( ויקרא כו : יד-מו ) ובפרשת כי תבוא ( דברים כח : טו-סט . ( במשנה מכונים פסוקי התוכחה בשם "קללות" והיו קוראים אותם בתעניות ציבור , 1 ובלשונה : "בתעניות ברכות . "וקללות מה עניינן לתעניות ? "להודיע שעל עסקי החטא 2 באה פורענות לעולם , ויחזרו בתשובה וינצלו מצרה שהן מתענין . "עליה כמו כן קוראים את הקללות בזמנים קבועים , כדברי הברייתא : "תניא , רבי שמעון בן אלעזר אומי : עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת , ושבמשנה תורה קודם 4 3 ראש , "השנה כדי "שתכלה שנה . "וקללותיה גם בירושלמי הם מכונים : "קללות * תודתי נתונה לידידי ד"ר מאיר רפלד על כמה הערות מועילות . 1 משנה מגילה ג ו . בתוספתא כ"י וינה ( מהדורת ליברמן , ניו יורק , תשכ"ב , . 0-. 1 עמ' : ( 355 " בתשעה באב , אחרים , 'אומ ואם לא תשמעו לי" ( ויקרא כו : יד . ( כך עולה גם מעדות הנוסח של כ"י לונדון . בכ"י ערפורט באה דעת "אחרים" כדעה שנייה ולא כדעה יחידה : "בתשעה באב קורין 'כי תוליד בנים' ( דברים ד : כה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן