פתח דבר

אנו מציינים בשמחה ובסיפוק את הוצאתו לאור של הכרך השני של כנישתא , היוצא לאור כשנה אחרי הופעת הכרך הראשון . זכינו לתגובות טובות לכרך הראשון והן עודדו אותנו להמשיך במפעל זה . ההצלחה מתבטאת גם בהפצה המוצלחת של הכרך וגם בעובדה שמחברים רבים ומכובדים הציעו מפרי מחקריהם לקבצים הבאים . אנחנו משתדלים לשמור על הרמה הגבוהה שאפיינה את הכרך הראשון , ומתקדמים בהכנת הכרך השלישי . הנושאים הנדונים בכרך זה מגוונים מאוד . על מבנה בית הכנסת עצמו דנה ברכה יניב , במאמרה על ארונות הקודש במזרח אירופה . היא מראה כיצד שיקולים אדריכליים משפיעים על העיצוב האמנותי של בית הכנסת וכיצד עיצוב זה חוזר ומשפיע על התפיסה המסורתית את שלושת הכתרים לפי פרקי אבות ( ד : יז : ( כתר תורה , כתר כהונה וכתר מלכות . המאמר מלווה בתמונות - אחדות מהן נדירות - המבהירות את העניין . באידאה של בית הכנסת עוסק מאמרו של ג'פרי וולף , המביא שיקולים חדשים וראיות חדשות להעלאת דימויו של בית הכנסת כמקדש , ולא רק . "מעט"כ מאמרה של יהודית פריגישי עוסק בתרומתה של המוסיקה לחווית בית הכנסת ובתפיסה המחקרית המסורתית על מקורה של המוסיקה הזאת , והוא מציג תפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן