הון חברתי, משילות, דמוקרטיה ותפוקות מדיניות: ניתוח מושגי וכמה הערות על ההקשר הישראלי

גילה מנחם . ליהיא להט , בהשתתפות אדרה סימן טוב * תקציר . המאמר הנוכחי מנסה לתרום להסבר תפוצתו הנרחבת של מושג ההון החברתי בשנים האחרונות . טענתנו המרכזית היא שאחד ההסברים לתפוצה זו נעוץ בזיקה שבין פרספקטיבת ההון החברתי לבין גישת המשילות החדשה . זו האחרונה מתמקדת בזיהוי התמורות המתחוללות בעשורים האחרונים בין המדינה , השוק והחברה האזרחית בתהליכי המדיניות . לטענתנו , גישת ההון החברתי מציעה מישוג של היחסים בין המדינה לחברה , מישוג המתייחס לסוגיית הדמוקרטיה ולסוגיית יכולותיה של המדינה הכרוכות בעלייתו של דפוס המשילות החדשה . המאמר מצביע על הויקה בין הגישות ומדגים טענות אלה מתוך התייחסות למודל המשילות המתהווה במסגרת הניו לייבור בבריטניה . סיכום הדברים מוקדש לכמה הערות על התמורות המתחוללות במאפייניו של תהליך המדיניות בישראל . הקדמה מעטים הם המושגים שנסקו בזמן קצר כל כך והניעו חוקרים רבים כל כך לעסוק בהם באינטנסיביות כפי שעשה המושג הון חברתי . הדבר ניכר במובאה הבאה ; "The last decade has seen an explosion of literature on , or employing the concept of , social capital in a wide range of academic...  אל הספר
רמות