דפוס התעסוקה של נשים: השפעות ארוכות־טווח על שכרן

חיה שטייר ** , נח לוין אפשטיין *** הקדמה למרות השינויים הדרמטיים והמהירים שחלו בעשורים האחרונים בהתנהגות הכלכלית של נשים , ( Bergmann , 1986 ) הלך שינויים מעטים , אם בכלל , בחלוקת העבודה המשפחתית . נשים עדיין נושאות באחריות המרבית לטיפול בילדים ובמשק הבית . בעיית התפקיד הכפול של נשים לא נפתרה עדיין ברוב מדינות המערב ברמה של מדיניות ציבורית ( לדוגמה הקמתם של מעונות יום , יום לימודים ארוך במוסדות החינוך ) או ברמה הערכית - נשים נתפסות עדיין כ"מפרנסות , "משניות והן אמורות לתת קדימות למשפחה על פני הקריירה שלהן בשוק העבודה . ( Alwin , Braun & Scott , 1992 ; Izraeli , 1992 ) ממצאים מעידים שדפוס העבודה של נשים משתנה בהתאמה עם שינויים במעגל חיי המשפחה . נשים נוטות להיכנס לשוק העבודה ולצאת ממנו עקב לידת ילדים , שינויי תעסוקה של בן הזוג או מחויבויות משפחתיות אחרות . עם זאת , ממצאים מן השנים האחרונות מגלים שמספר הולך וגדל של אימהות צעירות שומרות על הפעילות שלהן בשוק העבודה וממשיכות לעבוד במשרה מלאה או בתעסוקה חלקית Spain & Bianchi . ) ; l 996 ; Main . 1988 שטייר , . ( 1995 אחד הפתרונות המאפשרים את...  אל הספר
רמות