ג. נתפעל - בינוני של בניין נתפעל

. 10 דבר ידוע הוא , שבל"ח משמש בניין נתפעל כנגד התפעל / התפעל של לשון המקרא . קורבת התפקידים של התפעל ונפעל הייתה , כנראה , הגורם להעברת הנו"ן בדרך ההיקש מנפעל להתפעל ( ורק בפעלים בודדים עדיין משמשת ה' 30 הבניין המקורית , כגון השתחוה , התנדב , התפלל , התוודה ועוד . ( אולם בבינוני ממשיכה מתקיימת הצורה המקורית הפותחת במ"ם - מתפעל : מתפלל , מתמלא , מסתפג וכיו"ב . תהליך ההיקש של התפעל לנפעל לא היה אפוא תהליך מושלם . אבל כבר העיר צ' הר זהב על קיומן של דוגמות ספורות שיש בהן נו"ן במקום מ"ם בבינוני , ואלו הן : נתרפין ( ירושלמי ברכות א , א , [ ב סוף ע"ג , ([ נתאחין ( ירושלמי כלאים א , ב , [ כז תחילת ע"ב , ([ ניתוספת ( בבלי שבת קנב ע"א 1 x 2 כן הוא בדפוסים , אבל בכ"י מינכן הגרסה היא מיתוספת . ( כל שלוש הצורות הנ"ל מספרות האמוראים הן . חכמים אחרים שנתקלו בצורות מעין אלה לא ייחסו להן משקל של ממש , או ביטלו אותן ביטול גמור . כך נהגו מהרי"ן אפשטיין וג' הנמן ואחרים . מקצת מן הדוגמות נתפרשו להם שייכות לזמנים אחרים ולא לבינוני , או שראו בהן שיבושי מעתיקים שהחליפו מ ב ני בגלל דמיונן הגרפי . . 11 בחינה ל...  אל הספר
מוסד ביאליק