הגבלת אכילת בשר

בבבל עודדו כמה מן האמוראים את שומעיהם תלמידיהם , להרבות בבשר לכבוד שבת וימים טובים , והעמידו אותם על החשיבות באכילת בשר לאחר הקזת דם . הם השיאו עצות שונות היאך עליהם לנהוג ביום ההקזה , כשאין הפרוטה מצויה בידם לקנות בשר ויין , ואף לנקוט בדרכי הערמה על מוכרי היין . מכאן שאמוראי בבל לא היו מעודדים לאכילת בשר יום יום לאלה משומעיהם שלא נמנו עם שכבת האמידים . אולם מן הראוי שנקדיש עיון קצר בשאלה : כלום היו אמוראים בבבל שביקשו במפורש מתלמידיהם , או מן הציבור בכלל , להגביל עצמם באכילת בשר יום יום 1 עיון זה חשוב מכמה בחינות . יש בו בדיקה מסוימת בטיב הנהגתם של האמוראים , ובעיקר בנכונותם להדריך את תלמידיהם , ולכוון את הציבור היהודי בכלל במידת ההסתפקות במועט בכל הנוגע למאכליהם היומיומיים . ושאלה מקיפה נוספת שכדאי להעמידה היא זו : כלום הושפעו האמוראים בבבל בסוגיה זו ממשנתם של התנאים ? האם השתמשו אמוראי בבל באותה הנמקה , או כלום נתחדש דבר מה במשנתם של אמוראי בבל בסוגיה זו ? ואם אמנם נמצא הבדלים מסוימים בין חכמי ארץ ישראל לבין חכמי בבל בסוגיה זו , כלום מותר להסיק מכאן גם על הבדלים ברמת חייהם של יהודי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן