בשר ומחירו

בשר בקר היה מזון נחשב ביותר על יהודי ארץ ישראל ובבל . במסכת נדרים מט מסופר , שרב השיא עצה אחת לחייא בנו ( ואותה עצה עצמה השיא רב הונא , תלמידו הגדול של רב , לרבה בנו ) כלהלן : ] ' אי ] 1 מזמנים לך למיכל דייסא עד פרסה . למיכל בישרא דתורא עד תלתא . 'פרסין במיוחס לרש"י פירש בשני פנים ו אם מזמינים אותך לאכול דייסא 'דע שאותו מאכל אינו סועד לבך אלא עד הילוך פרסה . ובשר השור עד שלוש פרסאות . ענין אחר ... עד פרסה לך אחר דייסא לאכול . וטפי לא ולאכול בשר שור לך עד שלוש . 'פרסאות ואילו בשיטה מקובצת מפרש : 'אי מזמני לך למיכל דייסא תהא מסרב שיעור פרסא מפני שקשין לגוף , ולבשרא בתלרא עד תלתא פרסי לפי שקשה לגוף יותר ' . מן הפירושים הנזכרים , שלא כולם ברורים וחד משמעיים , הכריע פרויס , שהוא המומחה הגדול בתחומים אלה , שמדובר כאן בערך התזונתי , שכן בשר הבקר מזין יותר מן הירקות למיניהם . מכל מקום , לא מן הנמנע שבדבריו הנזכרים של רב משתקפים הבדלים מסוימים במחיר שבין בשר בקר לבין ירקות שונים ( ולאו דווקה ביחס אחת לשלוש . ( ואכן כבר ראינו למעלה , שמחיר בשר הבקר היה יקר בבבל . והרי פרטים נוספים . שנינו במסכת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן