יחסם של האמוראים לרופאים

החכמים , התנאים והאמוראים , העריכו וכיבדו את הרופאים ( ראה להלן בהערה 42 הם נתייעצו בהם בענייני אנטומיה שנתעוררו בקשר להלכה , יעצו לחולים לפנות אל רופא ואף הם עצמם נתרפאו על ידם . מובן שחכמים היו להם לבטים בקשר לריפוי אצל אדם בשר-ודם , שכן המאמין הוא מלא בטחון 'כי אני ה' רפאך ( שמות 33 האשד . 'קבלה את השבועה כמו באלהא ישראל , ורק אם נניח שבגליל השתמשו ב"ל" במקום ב"ב" נבין את טעות המטרוניתא ע"י משחק , 'המלים ר"ש ליברמן , גנזי קדם ה , תרצ"ד , עמ' . 183 וראה שם דוגמאות מאלפות שהאות למ"ד משמשת בגליל במקום האות בי"ת . 34 לדוגמה , שמואל שהיה בודק שפחתו כדי לעמוד על סימני הבגרות של נערה . ראה נדה מז א . וראה בנדה כ רע"א דוגמה נאה , כיצד למדו אמוראים אחדים בבבל אצל אומן , מקיז דם , להבחין בין דם לדם . 35 ולעתים גם במעשיהם , ראה לדוגמה , גיטין סט ב , על רביו שריפא את בתו של רב אשי , ושם ע רע"א , על רב שימי בר אשי שריפא גויה מצורעת . ועל רב כהנא שריפא חכם ראה למעלה בהערה . 25 וראה גם שבת קט ב על רב אויא , רב הונא בר יהודה , רב שימי בר אשי , ועוד הרבה . 36 ראה , לדוגמה , בכורות פ"ד מ"ד ; תוספתא א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן