דרכי ההתעשרות

בכן , באילו דרכים הצליחו החכמים הנ"ל להגיע לדרגת עושר ? אחדים מהם הכריזו שנתעשרו ממכירת שיכר , כגון רב חסדא ורב פפא ( ראה פסחים קי"ג א ) , 9 ועל אחרים לא נאמרו דברים מפורשים עד כמה שלמדנו . אין צריך לומר , שאחת הדרכים להת עשרות היתד . היוזמה והכשרון שלהם בחקלאות ובמסחר . וכבר הצבענו על למעלה . אחדים מן החכמים בני העניים נתעשרו על ידי נישואים עם בנות עשירים . דרך זו כבר היתה נהוגה בארץ ישראל לכל המאוחר במחצית הראשונה של המאה השנייה cc חכמי ארץ ישראל היו פונים אל שומעיהם ותובעים מהם : 'לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמידי חכמים . וישיא בתו לתלמיד חכמים . משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל . ולא ישא בת עם הארץ ( ראה שינויים בדק"ס אות ע ) משל לענבי הגפן בענבי הסנה , דבר כעור ואינו מתקבל' ( פסחים מט סע"א —רע"ב . «( בצידה של התביעה לבעלי הבתים להתחתן במשפחת תלמידי חכמים , חבויה כאן גם אזהרה , שהנישואים עם עמי הארץ אינם עולים יפה fr סימן לדבר שנישואים עם עמי הארץ היו תופעה רווחת . 8 יש ואריאנטים בשמו של מביא הפתגם העממי . יש גם גורסים : , 'רב' או . 'רבא' ראה ערוך , ערוד השלם , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן