פרק שביעי ניעות כלכלית

אחת התופעות המעניינות ביותר , שמעלה העיון השיטתי במעמדם הכלכלי של אמוראי בבל היא הניעות , או הניידות ( המוביליות ) הכלכלית של אמוראים אחדים בבבל . כלומר : למדים אנו על כמה מראשי הישיבות והדיינים הנודעים , שבצעירותם היו עניים , מהם אפילו עניים מרודים , שנתפרנסו בדוחק ובצער רב , ואילו לאחר מינויים לכהונתם נעשו אמידים , ואחדים מהם אף הגיעו לעושר מופלג . תופעה חברתית כלכלית זו מעניינת מאוד מצד עצמה . היא פותחת פתח , אחד מפתחים הרבה , להבנת ריקמת היוחסים הסבוכה בין בעלי בתים לבין החכמים , כשהראשונים תומכים בפועל באחרונים . להלן ננתח את דרכי התמיכה הכלכלית הזאת , ואת רקעה הדתי והאידיאולוגי . ויש בתופעת הניעות הכלכלית גם סימן היכר מובהק לייחודה של העדה היהודית בבבל . שכן בחברה , שבה חיו יהודי בבל היתה תופעה זו נדירה . בפרס , אף בימי שלטונם של בני סאסאן , היתה החברה מחולקת למעמדות , וכל מעמד ומעמד היו לו זכויות פוליטיות וכלכליות מוגדרות וקבועות . ולא זו בלבד אלא שגם בתוך המעמד עצמו היתה חלוקה נוקשה . כל אחד ידע את מקומו , והמעבר ממעמד נמוך למעמד גבוה ממנו לא היה בדרך כלל רווח . כריסטנסן , לאחר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן