נקיטת השוק

נפתח את העיון בזכויותיהם של אמוראי בבל בתחום הכלכלה במה שסיימנו בפרק הקודם — נקיטת השוק . מונח זה פירושו מצד הלשון 'לקיחת השוק' או 'תפיסת השוק' ומצד העניין פירושו גם עיכוב השוק , או אף נעילת השוק 2 בפני כלל הסוחרים קודם שתלמיד חכמים מכר את סחורתו . כלומר אמורא בבלי יכול למכור את סחורתו בלא תחרות . זוהי פריבילגיה , שערכה הרב מבחינה כלכלית ברור . רשאים אנו 1 בן-יהודה , במילונו , עמ' , 3794—3793 ערך נקט בארמית מפרש 'כמו לקח , . 'אחז ובמובן זה מביא קוהוט כמה דוגמאות בערוך השלם , כרך ה , עמ' , 379 ערך נקט . 1 יאסטרוב במילונו , עמ' 932 א , תחת נקט 1 ונקט , מפרש : , ' make him take the market' ומוסיף : תן לו את המונופול של המכירה . הוא מציין בעקבות לוי לחולין פז א : 'נקוט לי זימנא' ומפרש : שמור לי זמן . רש"י מפרש : av 'תן לי . 'זמן 2 על נקט במובן עיכוב ראה , לדוגמה , בבא בתרא כב א : 'נקטוה רב פפא ... לרב אדא בר . 'אבא ופירושו שרב פפא ... עכבו את רב אדא להיכנס לכלה . ומעניין שישנם כ"י וראשונים שגורסים : 'עכבוה רב פפא . ' . .. ראה בדק"ס לבבא בתרא , עמ' , 99 באות ה . ועל אחז במובן 'להחזיק , לתפו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן