מסחר בחפצים שונים

על רב גמדא , חכם שחי ופעל בעיקר במחצית השנייה של המאה הרביעית , מסופר בנדרים נ רע"ב , שפעם אחת ביקש מספנים שיקנו לו 'מידעם' = ) דבר מה ) בעד ד 217 רב פפא הכיר שני שולחנים מומחים והוא נוקב בשמם , ראה בבא קמא צט ב . הרב ר' מרגליות בספרו , לחקר שמות וכינויים בתלמוד , עמ' , 9 ערך איסור גיורא , משער שהלה היה שולחני , ועל שם עיסוקו מכונה איסור ( על שם המטבע איסר . ( 218 ידועה התופעה , שהמקדשים בארצות המערב והמזרח כאחת היו ממלאים תפקידים מסוימים של שולחנים . ראה הייכלהיים , למעלה בהערה , 205 ואת דברי הסיכום בעניין זה אצל , Rostovtzeff , Social and Economic History of the Hellenistic World עמ' 1278 ואילך ; , Bulsara , The Laws ... Persians עמי , 500 בהערה 7 כותב : 'There are numerous evidences to show that the Zoroastrian temples of antiquity supplied the public some of the facilities of modern banks , safe . deposits , and treasuries ' ושם , במבוא , עמ' , 98 סובר המחבר שגובה הריבית שהיה נהוג לא עלה על שלושה עשר אחוזים . אחוז זה של ריבית נראה בלתי מציאותי , והוא משקף משאלת לב של מחוקקים בעלי ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן