גידול דגים

בבל נצטיינה בשפע של דגים בכל התקופות . 124 הפרת והחידקל , וכן מאות תעלות המים הגדולות שנחפרו במשך הדורות , היו מלאים דגים . המסורת האגדית מספרת בהפלגה על מיני דגים בבבל ( וגם בארץ ישראל . 125 ( הדגים היו מרובים כל כך שלעתים אירע שבפתיחת תעלה , שהוליכה מים מן הנהר אל השדה לשם השקיית היו דגים נסחפים בזרם המים ( ראה דבריו של שמואל , בבא בתרא נד א . ( לעתים עברו המים בנהרות על גדותיהם ודגים היו נפלטים מהם ( בבא מציעא יב ב , ( והיו דייגים שסכרו נהר מן הנהרות לשם דלג ( בבא מציעא כד ב . ( הדיג היה בדרך כלל ברשתות . בבבא קמא קי"ז א נאמר : 'ההוא שותא 126 דהוו מינצו עליה בי תרי . האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא . אזל חד מנייהו ומסרה לפרהגבנא 127 דמלכא ' . כלומר מעשה במכמורת אחת שהיו רבים עליה שניים . 122 ראה דבריו של רב אשי , יומא פד א , ודבריו של בנו , מר בר רב אשי , עבודה זרד , כוו א . ובספרו של , Preuss , Biblisch-talmudische Medizin עמי . 196 123 על היוקר של הריאה אומר במיוחס לרבינו גרשום : ... ' דיקרה היא לענין סממנין , שאין יודעין בני אדם לעשותה סממניו אלא אחד . 'מאלף 124 ראה באנציקלופ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן