פרק רביעי גידול בהמות, עופות ודגים

תיאור מצבם הכלכלי של אמוראי בבל מביא אותנו לבדוק באיזו מידה עסקו הללו גם בגידול בקר , צאז , עופות ודגים , ובאיזו מידה היו קונים אותם לצריכתם היומית . התמונה שעולה מעיון זה מסייעת בידנו לקבוע את רמת מחייתם וטיבה , ובאמצעותה נכיר במידת מה את עושרם של אמוראי בבל אחדים . במידה פחותה יותר נדע גם אם נהגו בבתיהם בהסתפקות במועט , או במותרות ובביזבוז , שהם מאויביה של נשמת היהדות , כפי שהבינוה חכמינו במשך כל הדורות . נראה שבדורותיהם של אמוראי בבל לא גידלו בקר בקנה מידה מסחרי , שכן ברוב המקורות מדובר בבהמה אחת או שתיים , שהחזיקו בהן בעיקר לצורך חרישה ודישה . ובאופן כללי דומה מציאות זו בבבל למצבם של עמיתיהם בארץ ישראל . זאת אנו למדים מהרבה עדויות . כך , למשל , במסכת בבא קמא פ"ה מ"ז , שונה התנא כמה הלכות שקשורות במקראות בהם הוזכר השור או החמור , או שניהם כאחד , ובכל אופן הדין הוא נ 'אחד השור ואחד כל . 'בהמה בין השאר אומר התנא , שכך הוא גם בדין כלאים , שכולל כמובן גם את המקרא r 'לא תחרש בשור ובחמר יחדו' ( דברים כב , י . ( ונשאלת השאלה / 'אם כן למה נאמר שור או חמור' והתשובה היא י 'אלא שדיבר הכתוב . '...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן