פוריותה של אדמת בבל

רוב האדמות בין הפרת והחידקל , והאזורים הסמוכים להם , נצטיינו בימים ההם בפוריות מרובה . פוריותה של אדמת בבל עלתה אף על זו של מצרים . אדמתה שפע המים בשני הנהרות , שהיו משתמשים בהם שימוש אינטנסיבי מאוד לשם השקיית השדות באמצעות רשתות של תעלות חפורות = ) ינהרות בבלי , תהלים קלז , א ) , 17 והאקלים החם , שהיה שורר ברוב חדשי השנה ( ראה , לדוגמה , ראש השנה כ א , ( החריצות והידיעה המקצועית בעבודת האדמה , הם הגורמים העיקריים ליבולים המבורכים של גידולי שדה שונים , כגון ; חיטה , שעורה ... דגן ושומשום ( יחזקאל ד , ט ) וגידולי מטע כגון תמרים ( פסחים פח א , ( שהניבה אדמתה של בבל . שמעה של פוריות זו הגיע אל ירמיהו ( נא , יג , ( הפליאה את הירוד 1 ט ועוררה את תשומת לבם להתפעלותם של תיאויפראסטוס , של סטראב 1 ושל 3 ליניוס הזקן . 18 17 אנו יודעים גם על שינוי של ערוץ הפרת , שתוכנן ובוצע על ידי שלטונות פרס . ראה , לדוגמה , ברכות בט ב . וראה דוגמה נוספת במאמרו של ד' שפרבר Bab Nahara , , iranica Antiqua כרך ח , , 1968 עמ' . 73—70 וראה גיטין עג א שהמלכות ציוותה ' שיעבירו את הנהר דרך אותה . 'שדה רש"י , שם , ד"ה א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן